Fietsen is verdienen

Facts & figuresFacts & figures
Wat te doen om tijdverlies door file en het zoeken naar een parkeerplek te voorkomen? De fiets pakken. Niet zomaar een fiets, maar een fiets met een Mobilock, want die is 24/7 beschikbaar en makkelijk te delen met anderen. Een alternatief, waarbij niet alleen de fietser baat heeft, maar ook het bedrijf.

Facts & figures

Facts & figures

Om gelukkig te zijn op het werk, moeten we er met de fiets naar toe gaan, blijkt uit recent onderzoek. Werknemers die met de fiets komen, blijken ook gelukkiger dan degenen die het openbaar vervoer nemen of lopend komen, ook al is hun reistijd even lang. Hoe werknemers zich verplaatsen, zegt volgens de onderzoekers veel over de manier waarop ze met hun werk omgaan. Zo houden fietsers van een flexibel werkschema en werken ze ook graag thuis. Zo’n 41 procent van de fietsers zegt dat belangrijk te vinden tegenover 35 procent van de niet-fietsers. 70 procent van de fietsers vindt het belangrijk om dicht bij het werk te wonen tegenover 50 procent van de werknemers die met het openbaar vervoer komen. Door het fietsen onder uw medewerkers te stimuleren, levert u een positieve bijdrage aan een daling van het ziekteverzuim binnen uw organisatie. Want bij mensen die regelmatig fietsen naar het werk is het risico op allerlei ziekten, zoals hart- en vaatziekten en overgewicht, lager. Bijkomend voordeel: mensen die regelmatig bewegen voelen zich doorgaans vitaler en zijn daardoor productiever.  

Gelukkige en gezonde mensen leveren meer en betere prestaties

Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige fietsers significant minder dagen per jaar verzuimen dan niet-fietsers: gemiddeld 7,4 dagen per jaar (fietsers) tegenover 8,7 dagen per jaar (niet-fietsers). Het verzuim is bovendien lager naarmate vaker wordt gefietst en de afgelegde afstanden groter zijn. Als het aantal Nederlandse werknemers dat fietst naar het werk met één procent toeneemt, levert regelmatig fietsen naar het werk voor werkgevers een besparing op van circa € 27 miljoen euro, zo becijfert TNO.

Geinteresseerd?

Neem contact op met ons en wij geven graag antwoord op uw vragen.