Even voorstellen …

Meer doen met minder middelen. Dat is de nieuwe economische realiteit. Eén van de meest voor de hand liggende oplossingen hiervoor is al zo oud als de mensheid: delen. Delen van materialen, kennis, kunde en gespecialiseerde faciliteiten. Eeuwenlang hebben we op die manier samengeleefd en ook bedrijven en organisaties deelden samen bepaalde bedrijfsmiddelen, simpelweg omdat het afzonderlijk aanschaffen ervan te kostbaar was. De fascinerende ontwikkeling van internet van het afgelopen decennium heeft een nieuwe, krachtige impuls gegeven aan dit oude gebruik. Ook op het gebied van vervoer heeft deze revival van het delen zich snel ontwikkeld: autodelen, Uber, carpool en bikeshare-systemen zijn bekende fenomenen geworden.

Volgens de oprichters van Mobilock, Willem-Jan en Walter, is dit geen trend maar een fundamentele transitie in de economie, waarbij het gebruik belangrijker is geworden dan het bezit. Daarnaast bewijzen de dagelijkse files, de parkeerproblematiek en de toenemende belasting van het milieu dat de wereld behoefte heeft aan de inzet van slimme, groene vervoersoplossingen. 
 

Vanuit deze overtuiging hebben Willem Jan Te Riele en Walter Nieuwendijk een vernieuwende techniek ontwikkeld waarmee het meest groene vervoersalternatief, de fiets, door iedereen gedeeld kan worden: Mobilock. 

Mobilock is een combinatie van hoogwaardige hardware en slimme software waarmee iedere fiets deel kan gaan uitmaken van een verhuur- of fietsdeelsysteem. Simpel, veilig en heel betrouwbaar! 
 

Samen hebben Willem-Jan en Walter meer dan 40 jaar ervaring met recurring businessmodellen, hospitality, groene mobiliteit en de ontwikkeling en exploitatie van (nieuwe) verdienmodellen. Of het nu gaat om verhuur, bikeshare, woon-werkverkeer of recreatieve toepassingen, Mobilock kan ook voor uw organisatie van grote waarde zijn!